Видавництво «ЛАТ & К»

Видавництво «ЛАТ & К»

Видавництво «ЛАТ & К / LAT & K», стаж роботи – 20 років.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 181 від 15.09.2000 р.
Виконує послуги:
– розробка концепції та стилю видання, вироби,
– фотозйомка, обробка фотоматеріалів,
– написання текстів, редагування, коректура,
– розробка оригінал-макету, виготовлення цветопроб,
– розробка технології виготовлення,
– поліграфічне виконання.

Секції:

Види: