Видавничий дім “Стилос”

Видавничий дім “Стилос”

  • Номер стенду: D 2.01

До кола інтересів видавництва належить наукова й науково-популярна література, зокрема новітні дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі історії, урбаністики, архітектури, етнології, технічних наук і військової справи тощо, а також видання архівних матеріалів і мемуарної літератури.

Секції:

Види: