Oksana Zabuzhko reads poetry: presentation of the poetic “Chosen”. Literary program

Oksana Zabuzhko reads poetry: presentation of the poetic “Chosen”. Literary program

Street scene

онлайн подія